به زودی بخش آموزش های حرفه ای جوملا ...

کورل و فتوشاپ در سایت قرار داده خواهد شد

همچنین افزونه های کمیاب که برای تک تک آنها هزینه های زیادی باید پرداخت شود در سایت قرار خواهد گرفت