لینک نمونه استیکر های ساخته شده توسط مجتمع فروردین دیزاین :
استیکرهای چاپ فروردین
استیکرهای فروشگاه آنتیک کالیکس
استیکرهای دکتر خلیلی
استیکرهای شرکت آریا درب یزد
استیکرهای چهره سازان طلا