لینک نمونه استیکر های ساخته شده توسط مجتمع فروردین دیزاین :
استیکرهای چاپ فروردین
استیکرهای فروشگاه آنتیک کالیکس
استیکرهای دکتر خلیلی
استیکرهای شرکت آریا درب یزد
استیکرهای چهره سازان طلا
استیکرهای روز شمار شرکت کارگزاری توسعه فردا
استیکرهای روز شمار مجتمع چاپ و طراحی فروردین