لیست قیمت طراحی اوراق

لیست قیمت طراحی اوراق

کارت ویزیت

 • کارت ویزیت یک رو
 • .
 • زمان تحویل : 1روز
130/000 تومان

کارت ویزیت

 • کارت ویزیت 2 رو
 • .
 • زمان تحویل : 1روز
170/000 تومان

فاکتور و فیش

 • فاکتور و فیش تک رنگ
 • .
 • زمان تحویل : 1روز
150/000 تومان

پاکت ملخی

 • پاکت ملخی تک رنگ
 • .
 • زمان تحویل : 1روز
130/000 تومان

تراکت

 • تراکت تک رنگ 1رو
 • .
 • زمان تحویل : 1روز
130/000 تومان

تراکت

 • تراکت تک رنگ 2رو
 • .
 • زمان تحویل : 1روز
170/000 تومان

پاکت ملخی

 • پاکت ملخی رنگی
 • .
 • زمان تحویل : 1روز
170/000 تومان

تراکت

 • تراکت رنگی 1 رو
 • .
 • زمان تحویل : 1روز
150/000 تومان

تراکت

 • تراکت رنگی 2 رو
 • .
 • زمان تحویل : 1روز
180/000 تومان

سربرگ

 • سربرگ تمام رنگی
 • .
 • زمان تحویل : 1روز
150/000 تومان

پاکت

 • پاکت A4 و A5
 • .
 • زمان تحویل : 1روز
160/000 تومان

کاتالوگ

 • کاتالوگ هر صفحه
 • .
 • زمان تحویل : 2روز
160/000 تومان

جلد کاتالوگ

 • جلد کاتالوگ 2 رو
 • .
 • زمان تحویل : 3روز
300/000 تومان

فولدر

 • فولدر رنگی
 • .
 • زمان تحویل : 3روز
300/000 تومان

پوشه

 • پوشه رنگی
 • .
 • زمان تحویل : 3روز
199/000 تومان

پاکت CD

 • پاکت cd رنگی.
 • .
 • زمان تحویل : 1روز
180/000 تومان

اوراق اداری

 • اوراق اداری
 • .
 • زمان تحویل : 2روز
190/000 تومان

بنر شهری

 • بنر شهری
 • .
 • زمان تحویل : 1روز
280/000 تومان

سرنسخه

 • سرنسخه پزشک
 • .
 • زمان تحویل : 1روز
160/000 تومان

جعبه

 • جعبه محصولات
 • .
 • زمان تحویل : 3 الی 5 روز
900/000 تومان
Image
+989015606156
soheilaghili1365@gmail.com

جستجو