لیست قیمت طراحی استیکر تقویم

تعرفه استیکر تقویم ثابت

استیکرهای تقویم یکماهه

 • 30 استیکر برای هر ماه
 • استیکرتقویم ثابت
 • تاریخ شمسی، میلادی و قمری
 • قابل اجرا در تلگرام و واتساپ
150/000 تومان

استیکرهای تقویم سه ماهه

 • 90 استیکر برای هر 3 ماه
 • استیکرتقویم ثابت
 • تاریخ شمسی، میلادی و قمری
 • قابل اجرا در تلگرام و واتساپ
410/000 تومان

استیکرهای تقویم شش ماهه

 • 180 استیکر برای هر 6 ماه
 • استیکرتقویم ثابت
 • تاریخ شمسی، میلادی و قمری
 • قابل اجرا در تلگرام و واتساپ
799/000 تومان

استیکرهای تقویم یکساله

 • 365 استیکر برای هر 12 ماه
 • استیکرتقویم ثابت
 • تاریخ شمسی، میلادی و قمری
 • قابل اجرا در تلگرام و واتساپ
1/570/0000 تومان

تعرفه استیکر تقویم متحرک

استیکرهای تقویم یکماهه

 • 30 استیکر برای هر ماه
 • استیکرتقویم متحرک
 • تاریخ شمسی، میلادی و قمری
 • قابل اجرا در تلگرام
250/000 تومان

استیکرهای تقویم سه ماهه

 • 90 استیکر برای هر 3 ماه
 • استیکرتقویم متحرک
 • تاریخ شمسی، میلادی و قمری
 • قابل اجرا در تلگرام
720/000 تومان

استیکرهای تقویم شش ماهه

 • 180 استیکر برای هر 6 ماه
 • استیکرتقویم متحرک
 • تاریخ شمسی، میلادی و قمری
 • قابل اجرا در تلگرام
1/399/000 تومان

استیکرهای تقویم یکساله

 • 365 استیکر برای هر 12 ماه
 • استیکرتقویم متحرک
 • تاریخ شمسی، میلادی و قمری
 • قابل اجرا در تلگرام
2/699/000تومان
Image
+989015606156
soheilaghili1365@gmail.com

جستجو